Leczenie zachowawcze
Licówki porcelanowe
Implanty
Leczenie pod mikroskopem
Implanty
Licówki
Protetyka
Leczenie pod mikroskopem
PROMOCJA!
Bezpłatna wizyta kontrolna
Medycyna estetyczna

Implanty

Implanty wszczepia się nie tylko ze względów estetycznych. W naszych gabinetach stomatologicznych w Łodzi wciąż przypominamy Pacjentom, że utrata nawet pojedynczego zęba nie jest obojętna dla organizmu. Każdy brak zębowy wymaga jak najszybszego uzupełnienia. Zostawienie pustego miejsca po zębie jest poważnym błędem. Zęby tworzą razem z okolicznymi tkankami spójny zespół stomatognatyczny, że jakiekolwiek braki w jego obrębie wywołują zaburzenia: w danym łuku, pomiędzy łukami, w aparacie utrzymującym ząb w kości, w stawach skroniowo-żuchwowych i w układzie mięśniowo-nerwowym.

 

Zęby pozbawione antagonistów przemieszczają się pionowo szukając kontaktu z zębami przeciwstawnymi(objaw Godona), a zęby znajdujące się w sąsiedztwie braków przesuwają się i nachylają w kierunku luki. Obserwujemy wówczas zjawisko pozornego zamykania luki po zębach utraconych, na skutek przemieszczania się zębów pozostałych, które w ten sposób tracą podparcie boczne w dotychczasowych miejscach stycznych. W wyniku przesunięć pionowych następuje również utrata miejsc stycznych między zębami w przeciwstawnym łuku zębowym, przez co zaburzona jest równowaga morfologiczno-czynnościowa całego układu stomatognatycznego.


Braki spowodowane utratą jednego lub większej ilości zębów można uzupełniać na stałe implantami lub mostem, ewentualnie protezą, ale jest to już uzupełnienie ruchome, wyjmowane z jamy ustnej, co nie zawsze jest akceptowane przez pacjentów.

 

Implanty lub inaczej wszczepy dentystyczne są to sztuczne elementy filarowe wprowadzone do tkanek szczęki lub żuchwy w celu odbudowy protetycznej utraconych zębów. Implant to nie wszczepiony ząb, ale filar, który wygląda jak gwintowana śruba i na którym można wykonać koronę lub inną konstrukcję protetyczną.

 

Ten „sztuczny korzeń” mocuje się, tak samo jak ząb naturalny, czyli w kości szczękowej. Materiał, z którego został wykonany, to w pełni bezpieczny dla zdrowia tytan lub jego stop. Implanty, posiadające taką budowę, mogą bez większych problemów zostać umieszczone w jamie ustnej Pacjenta. Korzyścią wynikająca z tego zabiegu jest fakt, że tak uzupełnione ubytki doskonale wpasują się w Państwa uzębienie. Tworzą one bardzo naturalny efekt i są nie do dostrzeżenia przez inne osoby.

 

W naszym gabinecie w Łodzi od wielu lat zajmujemy się kompleksowym uzupełnianiemuzębienia naszych Pacjentów. Certyfikowani specjaliści pomogą Państwu dobrać odpowiedni rodzaj implantów, a także profesjonalnie przeprowadzą zabieg jego wszczepienia. Metoda ta jest w 100% komfortowa i nie wiąże się z żadnymi niedogodnościami w użytkowaniu.

 

Jedną z zalet stosowania implantów jest możliwość wypełnienia przerwy nie tylko pojedynczej, ale również obejmującej kilka zębów. Nasi lekarze udzielą Państwu niezbędnej konsultacji w tej dziedzinie. Każdy taki zabieg, wykonany w naszym gabinecie całkowicie bezbolesny.

 

Zabieg umieszczenia implantów składa się z trzech etapów:

  • konsultacji lekarskiej,
  • zabiegu chirurgicznego,
  • części protetycznej.
 

Implanty to prosta metoda uzupełnienia ubytków w uzębieniu. Kompletny uśmiech to piękny uśmiech. Pomożemy Państwu na nowo odnaleźć radość z komfortowego jedzenia. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego gabinetu stomatologicznego oraz z naszym atrakcyjnym cennikiem.

Wszczepianie implantów

Materiałem do wykonania wszczepów są stopy tytanu bądź czysty tytan, rzadziej cyrkon. Wielkość i kształt implantów są podyktowane warunkami anatomicznymi, jakie występują po utracie zębów. Ważne jest, aby wkręcony implant był otoczony odpowiednią ilością i jakością tkanki kostnej, dzięki czemu uzyskuje się dobrą stabilizację wszczepów w kości (dobre ich zakotwiczenie), od którego w dużej mierze zależy sukces zabiegu. W przypadkach małych zasobów tkanki kostnej wykonuje się zabiegi regeneracyjne z wykorzystaniem kości własnej (autogennej) lub materiałów kościozastępczych.

 

Istnieje duża różnorodność kształtu implantów śródkostnych w zależności od wybranego systemu (cylindryczne, śrubowe, stożkowe, gwintowane bądź gładkie). Oprócz kształtu implanty różnią się od siebie długością i szerokością. Długość części wprowadzonej do kości waha się w granicach od 7 do 20mm, średnica zaś w najszerszej części od 3 do 7mm.

 

W celu lepszego połączenia implantu z kością ich powierzchnia jest dodatkowo poddawana działaniu kwasów i infiltrowana drobinami piasku szafirowego, pokrywana plazmą tytanową lub hydroksyapatytem, żeby zwiększyć mikroporowatość, a tym samym powierzchnię osteointegracji, czyli połączenia z kością.

 

Implanty wewnątrzkoste mogą być umieszczone zaraz po usunięciu zębów (implantacja natychmiastowa), w okresie gojenia kości, tj. od 1 do 12 tygodni po ekstrakcji (implantacja natychmiastowa odroczona) bądź po wygojeniu kości wyrostka zębodołowego, tj. po 6 miesiącach od ekstrakcji (implantacja późna). O jakości zabiegu decyduje lekarz biorąc pod uwagę warunki kostne, estetyczne, regeneracyjne organizmu i inne.

 

Implanty mogą być od razu zaopatrzone uzupełnieniem protetycznym (obciążenie natychmiastowe), zazwyczaj tymczasowym, bądź obciążane po okresie połączenia implantu z kością (po 3-6 miesiącach).

W obecnych czasach nie ma już mowy o fazie eksperymentów – technika implantacji jest tak dopracowana, że po dokładnym zaplanowaniu oraz prawidłowo wykonanym zabiegu możemy liczyć na 100% powodzenie. 
Odsetek powodzenia jest nieco lepszy w żuchwie niż w szczęce ze względu na różnice w budowie i jakości kości.

 

O powodzeniu leczenia decydują następujące czynniki:

  • regeneracyjne możliwości organizmu 
  • stopień odporności na uraz operacyjny i powikłania infekcyjne 
  • działanie obciążeń okluzyjnych - stąd odroczenie odbudowy protetycznej.
 

Sporadycznie może dojść do wczesnego odrzutu. Najczęściej jest to widoczne już w ciągu dwóch tygodni od wykonania zabiegu. Nie stanowi to żadnego zagrożenia dla pacjenta. Po pewnym czasie, po wygojeniu stanu zapalnego, można przeprowadzić ponowną implantację.

 

Pozytywna integracja z tkanką kostną po 3 latach utrzymuje się w 98%, a po 10 latach wskaźnik niepowodzenia wynosi około 5%.
80% powodzenia utrzymania implantu zależy od samego pacjenta. Głównie od zachowania odpowiedniego reżimu higieny jamy ustnej i przestrzegania regularnych kontroli.

Leczenie implantologiczne dzieli się na dwa etapy:

  • część chirurgiczną
  • część protetyczną.

Koncepcja „all on 4” (w tłumaczeniu na język polski oznacza: wszystko na 4 - domyślnie implantach) polega na wprowadzeniu 4 implantów i przykręceniu do nich implantomostu (stałego uzupełnienia) w ciągu tego samego dnia. Nowy implantomost pozwala odzyskać estetykę, zachować mowę i funkcję żucia.

 

Metoda może być stosowana u pacjentów:

 - nieposiadających własnego uzębienia lub posiadających uzębienie bardzo słabe, resztkowe i nie są zadowolenie z dotychczas użytkowanej protezy

 - własne uzębienie obciążone jest mostem, ale zęby nie rokują, aby wykonać nowy most

 - posiadających własne uzębienie bardzo słabe, które nie kwalifikuje się do wykorzystania jako filary protetyczne

 

 Metoda zalecana jest w przypadku rehabilitacji protetycznej zarówno w szczęce jak i w żuchwie. Szczególnie dedykowana jest w przypadkach małej ilości kości, kiedy niemożliwe jest wprowadzenie implantów zębowych. Jak również, kiedy zabiegi regeneracyjne kości są niemożliwe, obciążone dużym ryzykiem lub też przekraczają możliwości finansowe.

 

 W metodzie „all on 4” wprowadzane są do kości w odcinku przednio-bocznym specjalne, długie (4cm) implanty pod odpowiednim kątem. W naszej klinice stosujemy tylko i wyłącznie sprawdzone światowe systemy implantologiczne, z długim ponad 50 letnim okresem obserwacji. W przypadku koncepcji „all on 4” stosujemy amerykańskie implanty z firmy NobelBiocare.

 

 Przed zabiegiem konieczna jest konsultacja i obligatoryjne wykonanie zdjęcia Tomografii Komputerowej (CT), aby sprawdzić ilość kości i jakość kości oraz zaplanować zabieg. Na podstawie CT planowane jest miejsce wprowadzenia implantów oraz projektowany w systemie komputerowym CAD/CAM szablon oraz implantomost.

 

Szablon służy do tego, aby zabieg był jak najbardziej atraumatyczny, czyli jak najmniejszy i najdokładniejszy. Podczas pracy z szablonem nie jest potrzebne cięcie skalpelem ani szycie.  Implantomost jest przykręcany do implantów na tej samej wizycie. Po 5 miesiącach, po osteointegracji implantów, most tymczasowy wymieniany jest na docelowy.

 

Do zalet metody „All-on-4™ należą:

 - bezbolesność zabiegu

 - szybki, w ciągu 1 dnia efekt estetyczny i funkcjonalny

 - brak konieczności przeszczepu kości: co zmniejsza koszty zabiegu, eliminuje niepowodzenia związane z odrzuceniem przeszczepu oraz przyspiesza procedurę związaną z leczeniem

 - wysoki odsetek powodzenia w porównaniu z innymi metodami

- możliwość rehabilitacji protetycznej w przypadkach trudnych, których leczenie nie było możliwe

Implanty zygomatyczne (jarzmowe) wprowadzane są do kości jarzmowej w przypadkach skrajnych zaników kości w szczęce. Metoda ta pozwala na rehabilitację implantologiczno-protetyczną w przypadkach, kiedy niemożliwe jest wprowadzenie implantów klasycznych ze względu na małą ilość kości.

 

Dzięki implantom zygomatycznym nie ma potrzeby wykonywania przeszczepów kości z talerza kości biodrowej, bródki czy gałęzi żuchwy. Zabiegi takie wymagały stworzenia miejsca biorczego, łączyły się z dodatkowym bólem, a często kończyły niepowodzeniem związanym z odrzuceniem przeszczepu. Nie potrzebne są również kosztowne zabiegi regeneracyjne związane z wprowadzaniem kości pochodzenia „odzwierzęcego” lub sztucznej.

 

 

 

W metodzie tej można łączyć implanty klasyczne (zębowe), które wprowadza się do istniejącej kości szczęki, a implanty zygomatyczne do kości jarzmowej.

 

Można także zastosować ją w przypadkach skrajnych zaników kości i istniejącego lub planowanego „przejścia” pacjentów do bezzębia wtedy, kiedy nie możliwości wykonania zabiegu „all on 4”, czyli kiedy brakuje kości w odcinku przednio-bocznym na wprowadzenie 4 implantów.

 

W przypadku bezzębia/planowanego usunięcia wszystkich zębów należy wprowadzić 4 implanty do kości jarzmowej (po 2 z każdej strony). Na implantach możliwe jest wykonanie mostu przykręcanego do implantów, który w pełni odtworzy estetykę i funkcję żucia w ciągu 24 godzin od zabiegu.

Procedura planowania i wykonawstwa laboratoryjnego przebiega podobnie jak przy metodzie ‘all on 4”.

 

 

Etapy:

- konsultacja implantologiczna (konieczne jest zdjęcie CT szczęki)

- planowanie

- zabieg

- oddanie mostu w ciągu 24 godzin od zabiegu

 

Implanty zygomatyczne są wykonywane tylko w prestiżowych placówkach implantologicznych. W naszej klinice stosujemy implanty tylko z renomowanych i sprawdzonych firm. Są one wprowadzane przez zespół składający się ze odpowiednio przygotowanych do tego specjalistów. W przypadkach wprowadzania 4 implantów zabieg powinien być wykonywany w szpitalu w narkozie. Pacjent jest hospitalizowany przez 1 dobę.

Implanty indywidualne, jak sama nazwa mówi, są wykonywane indywidualnie, na zamówienie i są dopasowane do istniejących warunków u danego pacjenta.


W naszej klinice stasowane są w przypadkach skrajnych zaników kości w żuchwie przy brakach skrzydłowych (braki od dolnych trójek do siódemek) w przypadkach, kiedy nie ma możliwości wprowadzenia implantów klasycznych (zębowych) ze względu na małą ilość kości nad nerwem zębodołowym dolnym.


Należy zaznaczyć, aby wprowadzić implanty zębowe nad nerwem potrzebne jest minimum 8 mm kości plus margines bezpieczeństwa (około 0, 8mm).

Alternatywą są krótkie implanty o długości 6 mmm, ale ich rokowanie jest niepewne. Można jeszcze rozważyć lateralizację nerwu (jego przemieszczenie), co łączy się najczęściej z trwałą utratą czucia w tej okolicy. Przeszczepy kości z talerza kości biodrowej, bródki czy gałęzi żuchwy niosą ryzyko niepowodzenia ze względu na słabe ukrwienie kości żuchwy.

 

W przypadku implantów indywidualnych wystarczy nawet 4 mm kości, aby zabieg zakończył się powodzeniem. Zabieg jest bezbolesny. Trwa krótko, około 30 minut. Implanty po przykręceniu do kości, muszą być poddane osteointegracji, bez obciążenia. Po 6 miesiącach przystępuje się do procedury związanej z odbudową protetyczną – najczęściej są to korony porcelanowe na podbudowie metalowej lub cyrkonowej.

 

Dzięki powstaniu kilka lat temu w Polsce fabryki produkującej implanty indywidualne, ich cena niewiele się różni od implantów klasycznych. Fabryka wydaje atest dopuszczający, w sposób bezpieczny, implanty do obrotu potwierdzony przez Ministerstwo Zdrowia. Oprócz implantów zębowych fabryka produkuje również implanty dla innych dziedzin medycyny: ortopedii czy neurochirurgii.

 

Procedura postępowania:

- konsultacja implantologiczna (konieczne jest zdjęcie CT żuchwy)

- wstępne planowanie

- pobranie wycisków alginatowych/skanowanie dolnego i górnego łuku zębowego, rejestracja zwarcia

- planowanie za pomocą MES i CAD/CAM miejsca implantacji, długości, kształtu i umieszczenia filarów

- frezowanie implantów

- zabieg

- oddanie koron po około 6 miesiącach

 

 

Największą zaletą implantów indywidualnych jest możliwość w łatwy i szybki sposób pozbycie się uciążliwej protezy częściowej lub zastąpienie braku zębowego stałym, estetycznym i komfortowym uzupełnieniem. Wszyscy pacjenci, którzy wykonywali zabieg w naszej klinice są bardzo zadowoleni z efektów leczenia. Należy podkreślić, że zabieg, choć prosty, wymaga dużego doświadczenia od całego zespołu stomatologicznego i pomocniczego.

 


Ceny zawierają znieczulenie, szycie, łyżki indywidualne, wyciski, cementowanie.


Implant całość (zabieg + korona proc./metalowa na poniższych implantach) 3500-4400 zł
Alpha  3500 zł
Bredent    3800 zł

Astra 

 

Dopłata do korony na cyrkonie na łączniku tytanowym + 500 zł
Dopłata do korony na cyrkonie na łączniku cyrkonowym + 500 zł
Dopłata do korony na łączniku tytanowym frezowanym indywidualnie + 500 zł

 4400 zł

 

Założenie implantu (śruby) w zależności od wybranego systemu 1500/1800/2000 zł
Założenie implantu ortodontycznego NOWOŚĆ! 600 zł
Korona porcelanowa (na stopie Cr-Co) + łącznik tytanowy 1500 zł
Korona porcelanowa na tlenku cyrkonu z łącznikiem tytanowym 2000 zł
Korona porcelanowa na tlenku cyrkonu z łącznikiem cyrkonowym 2400 zł
Proteza oparta na 2 implantach(+2 implanty po 1500 zł) 5000 zł
Proteza oparta na 4 implantach i belce (+4 implanty po 1500 zł) 8000 zł
Most porcelanowy (na 6 implantach) 25000 zł
Most porcelanowy (na 8 implantach) PROMOCJA! 28000 zł

 

 

Przed zabiegiem                                   Po zabiegu

Cennik - Implantów


Ceny zawierają znieczulenie, szycie, łyżki indywidualne, wyciski, cementowanie.

 

Implant całość (zabieg + korona proc./metalowa na poniższych implantach) 4400-4800 zł
Alpha  4400 zł
Bredent    4400 zł

Astra 

 

Dopłata do korony na cyrkonie na łączniku tytanowym + 500 zł
Dopłata do korony na cyrkonie na łączniku cyrkonowym + 1000 zł
Dopłata do korony na łączniku tytanowym frezowanym indywidualnie + 500 zł

Korona tymczasowa z natychmiastowym obciązeniem i szablonem na implancie +1500 zł

 4800 zł

 

I Etap chirurgiczny - założenie implantu 2000 zł
II Etap protetyczny ( w zależności od wybranego systemu), łącznik tytanowy i korona na stopie Cr/Co 2000/2500 zł
Założenie implantu ortodontycznego NOWOŚĆ! 1000 zł
Korona porcelanowa (na stopie Cr-Co) + łącznik tytanowy 1500-1900 zł
Korona porcelanowa na tlenku cyrkonu z łącznikiem tytanowym

dopłata

500 zł

Korona porcelanowa na tlenku cyrkonu z łącznikiem cyrkonowym dopłata 1000 zł
Proteza oparta na 2 implantach

całość

10000 zł

Proteza oparta na 4 implantach i belce   całość 19000 zł
Most porcelanowy (na 6 implantach) całość od 30000 zł
Most porcelanowy (na 8 implantach) 

całość od

35000 zł