Leczenie zachowawcze
Licówki porcelanowe
Implanty
Leczenie pod mikroskopem
Implanty
Licówki
Leczenie pod mikroskopem
Bezpłatna wizyta kontrolna
Leczenie dzieci
Protetyka

Implanty

Implanty wszczepia się nie tylko ze względów estetycznych. W naszych gabinetach stomatologicznych w Łodzi wciąż przypominamy Pacjentom, że utrata nawet pojedynczego zęba nie jest obojętna dla organizmu. Każdy brak zębowy wymaga jak najszybszego uzupełnienia. Zostawienie pustego miejsca po zębie jest poważnym błędem. Zęby tworzą razem z okolicznymi tkankami spójny zespół stomatognatyczny, że jakiekolwiek braki w jego obrębie wywołują zaburzenia: w danym łuku, pomiędzy łukami, w aparacie utrzymującym ząb w kości, w stawach skroniowo-żuchwowych i w układzie mięśniowo-nerwowym.

 

Zęby pozbawione antagonistów przemieszczają się pionowo szukając kontaktu z zębami przeciwstawnymi(objaw Godona), a zęby znajdujące się w sąsiedztwie braków przesuwają się i nachylają w kierunku luki. Obserwujemy wówczas zjawisko pozornego zamykania luki po zębach utraconych, na skutek przemieszczania się zębów pozostałych, które w ten sposób tracą podparcie boczne w dotychczasowych miejscach stycznych. W wyniku przesunięć pionowych następuje również utrata miejsc stycznych między zębami w przeciwstawnym łuku zębowym, przez co zaburzona jest równowaga morfologiczno-czynnościowa całego układu stomatognatycznego.


Braki spowodowane utratą jednego lub większej ilości zębów można uzupełniać na stałe implantami lub mostem, ewentualnie protezą, ale jest to już uzupełnienie ruchome, wyjmowane z jamy ustnej, co nie zawsze jest akceptowane przez pacjentów.

 

Implanty lub inaczej wszczepy dentystyczne są to sztuczne elementy filarowe wprowadzone do tkanek szczęki lub żuchwy w celu odbudowy protetycznej utraconych zębów. Implant to nie wszczepiony ząb, ale filar, który wygląda jak gwintowana śruba i na którym można wykonać koronę lub inną konstrukcję protetyczną.

 

Ten „sztuczny korzeń” mocuje się, tak samo jak ząb naturalny, czyli w kości szczękowej. Materiał, z którego został wykonany, to w pełni bezpieczny dla zdrowia tytan lub jego stop. Implanty, posiadające taką budowę, mogą bez większych problemów zostać umieszczone w jamie ustnej Pacjenta. Korzyścią wynikająca z tego zabiegu jest fakt, że tak uzupełnione ubytki doskonale wpasują się w Państwa uzębienie. Tworzą one bardzo naturalny efekt i są nie do dostrzeżenia przez inne osoby.

 

W naszym gabinecie w Łodzi od wielu lat zajmujemy się kompleksowym uzupełnianiemuzębienia naszych Pacjentów. Certyfikowani specjaliści pomogą Państwu dobrać odpowiedni rodzaj implantów, a także profesjonalnie przeprowadzą zabieg jego wszczepienia. Metoda ta jest w 100% komfortowa i nie wiąże się z żadnymi niedogodnościami w użytkowaniu.

 

Jedną z zalet stosowania implantów jest możliwość wypełnienia przerwy nie tylko pojedynczej, ale również obejmującej kilka zębów. Nasi lekarze udzielą Państwu niezbędnej konsultacji w tej dziedzinie. Każdy taki zabieg, wykonany w naszym gabinecie całkowicie bezbolesny.

 

Zabieg umieszczenia implantów składa się z trzech etapów:

  • konsultacji lekarskiej,
  • zabiegu chirurgicznego,
  • części protetycznej.
 

Implanty to prosta metoda uzupełnienia ubytków w uzębieniu. Kompletny uśmiech to piękny uśmiech. Pomożemy Państwu na nowo odnaleźć radość z komfortowego jedzenia. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego gabinetu stomatologicznego oraz z naszym atrakcyjnym cennikiem.

Wszczepianie implantów

Materiałem do wykonania wszczepów są stopy tytanu bądź czysty tytan, rzadziej cyrkon. Wielkość i kształt implantów są podyktowane warunkami anatomicznymi, jakie występują po utracie zębów. Ważne jest, aby wkręcony implant był otoczony odpowiednią ilością i jakością tkanki kostnej, dzięki czemu uzyskuje się dobrą stabilizację wszczepów w kości (dobre ich zakotwiczenie), od którego w dużej mierze zależy sukces zabiegu. W przypadkach małych zasobów tkanki kostnej wykonuje się zabiegi regeneracyjne z wykorzystaniem kości własnej (autogennej) lub materiałów kościozastępczych.

 

Istnieje duża różnorodność kształtu implantów śródkostnych w zależności od wybranego systemu (cylindryczne, śrubowe, stożkowe, gwintowane bądź gładkie). Oprócz kształtu implanty różnią się od siebie długością i szerokością. Długość części wprowadzonej do kości waha się w granicach od 7 do 20mm, średnica zaś w najszerszej części od 3 do 7mm.

 

W celu lepszego połączenia implantu z kością ich powierzchnia jest dodatkowo poddawana działaniu kwasów i infiltrowana drobinami piasku szafirowego, pokrywana plazmą tytanową lub hydroksyapatytem, żeby zwiększyć mikroporowatość, a tym samym powierzchnię osteointegracji, czyli połączenia z kością.

 

Implanty wewnątrzkoste mogą być umieszczone zaraz po usunięciu zębów (implantacja natychmiastowa), w okresie gojenia kości, tj. od 1 do 12 tygodni po ekstrakcji (implantacja natychmiastowa odroczona) bądź po wygojeniu kości wyrostka zębodołowego, tj. po 6 miesiącach od ekstrakcji (implantacja późna). O jakości zabiegu decyduje lekarz biorąc pod uwagę warunki kostne, estetyczne, regeneracyjne organizmu i inne.

 

Implanty mogą być od razu zaopatrzone uzupełnieniem protetycznym (obciążenie natychmiastowe), zazwyczaj tymczasowym, bądź obciążane po okresie połączenia implantu z kością (po 3-6 miesiącach).

W obecnych czasach nie ma już mowy o fazie eksperymentów – technika implantacji jest tak dopracowana, że po dokładnym zaplanowaniu oraz prawidłowo wykonanym zabiegu możemy liczyć na 100% powodzenie. 
Odsetek powodzenia jest nieco lepszy w żuchwie niż w szczęce ze względu na różnice w budowie i jakości kości.

 

O powodzeniu leczenia decydują następujące czynniki:

  • regeneracyjne możliwości organizmu 
  • stopień odporności na uraz operacyjny i powikłania infekcyjne 
  • działanie obciążeń okluzyjnych - stąd odroczenie odbudowy protetycznej.
 

Sporadycznie może dojść do wczesnego odrzutu. Najczęściej jest to widoczne już w ciągu dwóch tygodni od wykonania zabiegu. Nie stanowi to żadnego zagrożenia dla pacjenta. Po pewnym czasie, po wygojeniu stanu zapalnego, można przeprowadzić ponowną implantację.

 

Pozytywna integracja z tkanką kostną po 3 latach utrzymuje się w 98%, a po 10 latach wskaźnik niepowodzenia wynosi około 5%.
80% powodzenia utrzymania implantu zależy od samego pacjenta. Głównie od zachowania odpowiedniego reżimu higieny jamy ustnej i przestrzegania regularnych kontroli.

Leczenie implantologiczne dzieli się na dwa etapy:

  • część chirurgiczną
  • część protetyczną.
Przed zabiegiem                                   Po zabiegu

Cennik - Implantów

KONSULTACJA GRATIS!


Ceny zawierają znieczulenie, szycie, łyżki indywidualne, wyciski, cementowanie.

 

Implant całość (zabieg + korona proc./metalowa na poniższych implantach) 4000-4500 zł
Alpha  4000 zł
Bredent    4000 zł

Astra 

 

Dopłata do korony na cyrkonie na łączniku tytanowym + 500 zł
Dopłata do korony na cyrkonie na łączniku cyrkonowym + 1000 zł
Dopłata do korony na łączniku tytanowym frezowanym indywidualnie + 500 zł

Korona tymczasowa z natychmiastowym obciązeniem i szablonem na implancie +1500 zł

 4500 zł

 

I Etap chirurgiczny - założenie implantu 2000 zł
II Etap protetyczny ( w zależności od wybranego systemu), łącznik tytanowy i korona na stopie Cr/Co 2000/2500 zł
Założenie implantu ortodontycznego NOWOŚĆ! 600 zł
Korona porcelanowa (na stopie Cr-Co) + łącznik tytanowy 1500-1900 zł
Korona porcelanowa na tlenku cyrkonu z łącznikiem tytanowym

dopłata

500 zł

Korona porcelanowa na tlenku cyrkonu z łącznikiem cyrkonowym dopłata 1000 zł
Proteza oparta na 2 implantach

całość

9000 zł

Proteza oparta na 4 implantach i belce   całość 16000 zł
Most porcelanowy (na 6 implantach) całość 28000 zł
Most porcelanowy (na 8 implantach) 

całość

30000 zł